Adaptief Engels onderwijs

02-04-2019
We zetten de volgende stap in het aanbieden van onze Engelse lessen!
Engels wordt al meerdere jaren vanaf de kleuterklas bij ons aangeboden. Dat is mooi! De Engelse taal goed kunnen beheersen wordt in de huidige maatschappij namelijk steeds belangrijker. De Engelse lessen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen is de volgende stap. Daarom hebben we de handen ineengeslagen met ETS. Dit bedrijf ontwikkelt toetsen, examens en meetinstrumenten die laten zien wat leerlingen in hun mars hebben, vergelijkbaar met CITO in Nederland, maar dan op wereldwijde schaal. Zo ook de TOEFL-primary. Deze toets, speciaal ontworpen voor basisschoolleerlingen in de bovenbouw, meet de lees- en luistervaardigheid op het gebied van Engels. Het doel van deze toets: de Engelse lees- en luistervaardigheid van de leerlingen in kaart brengen, zodat de leerkracht weet wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerlingen en de Engelse lessen gedifferentieerd kan aanbieden. Wij maken als één van de eerste scholen in heel Nederland gebruik van TOEFL-primary, en zijn dus vooruitstrevend in het aanbieden van afgestemd Engels onderwijs. Groepen 6,7 en 8 hebben de toets gemaakt op donderdag 28 februari en de vaardigheidsscores zijn inmiddels binnen. Op basis van deze scores krijgen de leerlingen straks Engels dat aansluit bij hun niveau. Ook gaan we de schoolbieb opnieuw inrichten met nieuwe Engels boeken, zodat alle leerlingen boeken kunnen pakken die precies aansluiten bij hun leesniveau. Op die manier krijgen alle leerlingen de uitdaging die ze nodig hebben, wat de motivatie en plezier in het verwerven van de Engelse taal vergroot!