Adaptief onderwijs

Ieder kind is uniek. Verschillen zijn er op veel gebieden. Kinderen verschillen van elkaar in de hoeveelheid en soort cognitieve vermogens, interesses, leervoorkeuren, achtergronden en ervaringen. Deze verschillen zijn van invloed op wat een kind kan leren, het tempo waarin hij of zij leert en de ondersteuning die hij of zij van leerkrachten en anderen nodig heeft om goed te leren. Als school willen wij graag rekening houden met deze verschillen. Dat doen we op meerdere manieren. 

Zo bereiden we elke lesblok (4 tot 5 weken) op de volgende manier voor:
• Het analyseren van leerlinggegevens;
• Het bepalen van de doelen voor de komende periode;
• Het clusteren van leerlingen;
• Het bepalen van de aanpak om de gestelde doelen te behalen.