Ouderportaal en Parro

Ouderportaal
Als team vinden wij openheid naar ouders belangrijk. We werken al enkele jaren met het leerlingvolgsysteem ParnasSys en vanaf nu kunnen ouders gebruik gaan maken van het ouderportaal van ParnasSys. Via dit ouderportaal geven wij informatie over uw kind(eren) die voor u interessant is. Wij zijn van mening dat het ouderportaal bijdraagt aan de communicatie tussen ouders en school.

Parro
Ook werken we met de communicatie-app Parro.

Communiceren
Via Parro kunnen we foto's en momenten delen uit de klas, net als bij Klasbord, en mededelingen doen over de groep. Handig als bijvoorbeeld blijkt dat bepaalde schoolactiviteiten uitlopen of als we even willen laten zien hoe de kinderen zich vermaken op schoolreis! Daarnaast kunnen er gesprekken gestart worden in Parro, dus kunt u makkelijk contact opnemen met alle leerkrachten van de school.

Agenda
Ook kunnen we met Parro agendapunten delen, denk aan sportdagen, schoolreisjes en educatieve uitjes. Tevens kunnen we via de app om vrijwilligers vragen die kunnen rijden of die willen helpen tijdens bepaalde activiteiten. Parro laat direct zien wie waarmee helpt, dus u kunt zelf ook bekijken of er voldoende vrijwilligers zijn aangemeld.

Oudergesprekken
Met de handige gespreksplanner van Parro kunt u zich straks rechtstreeks inschrijven voor het oudergesprek op tijdstippen die wij van tevoren hebben aangegeven. Dit hebben we het afgelopen schooljaar al gedaan via de mail, maar dat kan dus de volgende keer allemaal via deze app. Ideaal wat ons betreft.