Leerlingenraad

Op de Brookschole hebben wij vanaf het schooljaar 2015-2016 een leerlingenraad. 
Deze leerlingen hebben een stem in de school voor alle leerlingen. 
Vanaf groep 5 is er van elke groep een leerling die de groep vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Dit schooljaar zijn dat:

Groep 7: Linde, Inke, Jesper, Sanne
Groep 8: Rutger

Waarom een leerlingenraad?
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.
 Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden
  naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.