Ouderraad

Beste ouders en verzorgers van onze school,

In onderstaand stuk willen wij vertellen wie wij zijn en wat we doen voor de Brookschole.

Met de ouderraad (OR) proberen we, met inbreng van enthousiaste ouders, gezamenlijk de feesten zoals sinterklaas, kerst, de paasviering en niet te vergeten het jaarlijkse afscheid van groep 8 tot een zeer gezellig samenzijn te maken voor al onze leerlingen en ouders.

Onze OR organiseert hiernaast jaarlijks de oud papier acties zodat we wat extra in kas hebben om leuke dingen te organiseren en aan te schaffen. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het tabblad ''Oud papier''.

De OR bestaat uit een zestal ouders die de stichting SOVB beheren als ouderraad.
Uw op- en aanmerkingen of inbreng zijn van harte welkom, zodat we gezamenlijk een school houden waar iedereen met veel plezier naar toe gaat.
 
Functie     Naam
Voorzitter Jeroen Sligman
Secretaris Linda Klaase
Penningmeester Jessie Wemekamp - Ubbels
Lid Erik-Jan Sligman
Lid Olga ten Brummelaar
Lid Bianca van Scharrenburg
Personeelslid     Pascalle Bobbink