Wetenschap & Techniek

De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel, want techniek is de grootste motor van onze economische welvaart. De crossovers van techniek in andere sectoren zoals de zorg, voedselindustrie, energie en sport worden alleen maar groter en gaan een grote impact hebben op de werkomgeving. De vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek in niet-technische beroepen neemt de komende jaren alleen maar toe. Wij vinden dat we als basisschool hier een belangrijke rol in hebben. Daarom bieden wij structureel techniekonderwijs aan bij ons op school. Dat doen we op meerdere manieren.

Blink
Ten eerste werken we vanaf groep 3 met de methode ''Blink''. Aan de hand van deze methode bieden wij natuur, techniek, geschiedenis en aardrijkskunde wekelijks geïntegreerd aan. De geïntegreerde thema's sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Deze opdrachten kunnen klein, maar ook groot uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld door het restaurant alleen op papier te bedenken, of door het restaurant ook daadwerkelijk op te zetten. Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde. Met alle thema's samen dekken we alle kerndoelen van wereldoriëntatie, inclusief burgerschap.

Binnen elke les werken we met een onderzoekscyclus. Deze ziet er als volgt uit:
  • Verwonderen: elke les begint met een prikkelende foto of afbeelding die nieuwsgierig maakt.
  • Onderzoeksvraag: de onderzoeksvraag zet aan tot nadenken en vraagt om een eerste, eigen, voorlopig antwoord.
  • Verkennen: je gaat ontdekken wat je al weet of nog nodig hebt voor je onderzoek.
  • Input: je krijgt de kennisbasis die nodig is om onderzoek te doen.
  • Onderzoek doen: tijdens het praktische onderzoeksgedeelte spelen observeren en redeneren een belangrijke rol.
  • Concluderen: elk onderzoek eindigt met een conclusie.
  • Delen: conclusies worden gedeeld met de klas.
  • Verdiepen: na elke les is verdieping mogelijk door middel van een plusopdracht.

Techniekcircuit
Ook hebben we onze eigen doorgaande leerlijn voor wetenschap en techniek ontwikkeld, vooral op het gebied van robotica (programmeren). Op die manier wordt techniek echt verankerd in ons onderwijs en dat past precies bij onze onderwijsvisie. Deze leerlijn is weggezet in een techniekcircuit dat we vier keer per jaar draaien met alle leerlingen van de school.
De volgende concepten komen allemaal aan bod binnen dat circuit:
- energie en magnetisme
- constructie
- krachten (bijv. de kracht van lucht en water)
- robotica (programmeren)

Daarnaast worden er tijdens de uitvoering van de opdrachten allerlei onderzoeksvaardigheden en ontwerpvaardigheden gestimuleerd die in de huidige (snel veranderende) maatschappij belangrijk zijn. Te denken valt aan: creatief en kritisch denken, probleemoplossend denken en ICT-vaardigheden.